Hvorfor oppstår rynker mellom øyenbryn? Hvorfor oppstår sinnarynken?
21682
post-template-default,single,single-post,postid-21682,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Hva er risikoen og bivirkningene forbundet med botuliniumtoksin?

Generelt er behandlingen av sinnarynken forbundet med lav risiko, men du bør informere behandleren din hvis du opplever bivirkninger.

Bivirkninger som observeres etter behandling med botuliniumtoksin A for denne indikasjonen fører hovedsakelig til reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerter, ubehag, stikking eller bloduttredelser på injeksjonsstedet. Det er også mulig at du får hodepine. Dette er normalt knyttet til nye brukere og er en «naturlig» reaksjon ettersom musklene rundt det behandlede området begynner å kompensere for den muskelen som nå «slapper av». Denne uønskede bivirkningen går normalt sett over av seg selv i løpet av et par dager.

Asymmetri kan forekomme, og ofte kan en side virke bedre behandlet enn den andre. Dette skyldes vanligvis at kunden er asymmetrisk i utgangspunktet og/eller at behandler ikke har vurdert muskelmimiken helt nøyaktig.
Normalt sett lar dette seg justere ved en kontrolltime hos behandler, men man bør vente ca.14 dager slik at effekten av den første injeksjonen har satt seg.

 

I sjeldnere tilfeller kan effekten av botuliniumtoksin spre seg til uønskede muskler rundt bekymringslinjene og dermed føre til uønsket og forbigående tunge øvre øyelokk, trette øyne, hovne øyelokk, rennende øyne, tørre øyne eller rykninger i musklene rundt øyet.

I sjeldne tilfeller kan det oppstå synsforstyrrelser, uklart syn, dobbeltsyn eller øyebevegelseslidelser. Svimmelhet, kløe eller utslett samt allergiske reaksjoner er mindre vanlige bivirkninger.

Vanligvis oppstår disse bivirkningene i løpet av den første uken etter injeksjonene. De varer vanligvis ikke lenge, og har mild til moderat alvorlighetsgrad. Risikoen for potensielt farlige bivirkninger er svært lav, men kan øke hos pasienter med svelgeforstyrrelser, visse nevromuskulære lidelser, eksisterende lungeproblemer eller hos pasienter som behandles med legemidler som kan forsterke effekten av botuliniumtoksin.
Det er viktig at du informerer behandler hvis du lider eller har lidt av noen sykdommer, eller dersom du behandles med legemidler.

Følgende bivirkninger er spesielt viktige, og du må oppsøke lege umiddelbart dersom du legger merke til dem:

  • Dersom du har problemer med å puste, svelge eller snakke.
  • Dersom ansiktet ditt hovner opp eller huden blir rød og du får kløende, hovne utslett.

Dersom du oppsøker andre spesialister av andre årsaker, må du informere dem om behandlingen med botuliniumtoksin.

Informasjonsheftet i pakningen til Botox/ Dysport/Azzalure/ Vistabel forteller mer om de mulige bivirkningene. Rådfør deg med din lege dersom du har spørsmål eller er usikker på noe.


Du kan klage direkte til myndighetene.

Dersom du ikke er fonøyd med behandlingen bør du kontakte din behandler, slik at denne får sett og hørt på hva som ikke har blitt som ønsket. Normalt sett vil et seriøst behandlingssted tilby feilretting dersom oppstått komplikasjon kan tilskrives behandlingen. Føler du at du ikke blir hørt kan du klage direkte til myndighetene.
NPE (Norsk Pasient skadeerstatning) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.
Rynkebehandling med muskeldempende middel (botuliniumtoxin) anser NPE som helsehjelp, ettersom det er krav om at legemiddelet administreres av medisinsk personell.
Saksbehandlingen er gratis. For ytterligere informasjon se:  www.npe.no

 


Pris behandling med Botox/ Azzalure:

Behandlingsområde (f.eks. sinnarynke) kr. 1 990,- (Ved Signaturklinikken Lillestrøm)

Ønsker du mer informasjon om behandling med Azzalure eller en gratis og uforpliktende konsultasjonstime, kan du ringe oss på telefon 920 18 225 eller sende en email til post@signaturklinikken.no

 

Relaterte artikler

Bestill time hos Signaturklinikken på Lillestrøm.

BESTILL TIME

Naturlig eleganse.Ekte mannfolk tar også vare på seg selv.

Les mer

Kan man behandle sur munn, og samtidig få gode og naturlige resultater?

Les mer

Er du plaget av uønsket svette i armhuler?

Les mer